Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Elöltöltő új fegyverek lőpróbát megelőző egyedi vizsgálatai

(1) A megkülönböztető jelzések meglétének vizsgálata:

A következők legyenek jól olvashatóan, tartós módon feltüntetve a fegyveren:

a) a gyártó neve, cégjelzése vagy védjegye;

b) a gyártási szám;

c) a kaliberjel (lásd 20. melléklet);

d) a "CSAK FEKETE LŐPORRA" felirat magyarul vagy a C.I.P. tagországok valamelyikének nyelvén. Ilyenkor a felhasználó részére érthető módon meg kell adni a megengedhető legnagyobb lőportöltet és lövedéktömeg nagyságát grammban (a 21. melléklet szerint).

(2) Szemrevételezéssel az anyaghibákat és a szilárdságot befolyásoló egyéb hibákat kell vizsgálni. Nem fordulhatnak elő:

a) repedések, hosszanti karcok, dudorok vagy egyéb anyaghibák a cső belső és külső felületén;

b) karcok, repedések a zártesten vagy záródugón;

c) forrasztási hibák.

(3) A működési biztonság vizsgálata során minden típusnál vizsgálni kell a gyújtófurat állapotát, az nem lehet sorjás.

Revolvereknél ezen kívül vizsgálni kell a tölténydob szabad forgását, a kakas bekattanását és a forgódob helyes beállását is.

(4) A méretvizsgálat során új elöltöltős fegyvereknél a gyártó által megadott rajz szerinti méreteket kell vizsgálni. A cső névleges mérete feleljen meg a rajta feltüntetett kalibernek, a gyújtófurat átmérője legfeljebb 1 mm lehet.

 

Elöltöltő új fegyverek csővizsgáló lőpróbája

Lőpróbára csak a lőpróba előtti vizsgálaton megfelelőnek minősült fegyverek kerülhetnek. Az összeszerelt fegyverrel akkor is végre kell hajtani a csővizsgáló lőpróbát, ha a fokozott igénybevételnek kitett alkatrészeket (cső, zár) előzőleg már vizsgálták. Többcsövű fegyver minden csövéből, revolvernél a tölténydob minden furatából egy-egy lövést kell leadni.

(1) A csővizsgáló lőpróba etalon lőporral - melynek mennyisége a normális használatnál megengedett mennyiségnek mintegy kétszerese -, valamint az egyes kaliberekre meghatározott növelt tömegű ólomlövedékkel történik. Az etalon lőpor fizikai-kémiai jellemzői, hitelesítésének eljárása feleljenek meg a 21. mellékletben leírtaknak. Az egyes kaliberekre előírt lőportöltet és a vizsgáló lövedék tömegének előírása is a 21. mellékletben található.

(2) A lőpróba előkészítésének előírásai:

a) Simacsövű fegyver töltésekor ügyelni kell arra, hogy a betöltött lőpor ne nyomódjon össze, a filcfojtás alatt legalább 20 mm magas tér maradjon. A filcfojtás 10 mm vastag legyen, erre kerül 2,5 mm átmérőjű sörétekből az előírt tömegű lövedék.

b) Huzagolt csövű fegyverek töltésénél sörétek helyett ólomlövedéket (vagy golyót) kell a töltetre helyezni.

c) Revolverek és más olyan fegyverek esetében, amelyekbe a kétszeres mennyiségű lőportöltet nem fér bele, a lőporkamrát a lehető legnagyobb mennyiségű lőporral töltve, a lövedéknek a lőportöltetre történő rányomásával kell a csővizsgáló gáznyomást elérni.

 

Elöltöltő fegyverek lőpróba utáni vizsgálata

A csővizsgáló lőpróba után a fegyvert az 5. melléklet 2. és 3. szakasza szerint ismét vizsgálatnak kell alávetni; károsodás vagy méretváltozás nem fordulhat elő.

Nem megfelelőnek kell minősíteni a fegyvert a következő hibák előfordulása esetén:

a) a cső bármilyen alakváltozása,

b) a kampók, csősínek forrasztásának leválása,

c) repedés a cső külsején vagy belsejében, illetve a záródugón,

d) a gyújtómechanizmus sérülése.

Ha a hibák megítélésénél kételyek merülnek fel, a Vizsgálónak jogában áll egy ismételt csővizsgáló lövést leadni és ezután a vizsgálatot megismételni.

 

A fekete lőporral működő fegyverek kaliberjelzése, lőportöltetének és lövedék-tömegének adatai

 

A használatkor megengedett legnagyobb

A vizsgálathoz szükséges

A várható vizsgálati nyomás

Kaliberjel

lőportöltet tömege [g]

lövedék tömege [g]

lőportöltet tömege [g]

lövedék tömege [g]

[bar] kb.

A, Simacsövű fegyverek

10

6,5

36

13,0

65

750

12

6,5

36

13,0

65

750

14

6,5

36

13,0

65

750

16

5,5

32

12,0

60

800

20

5,0

25

10,0

55

850

24

5,0

25

10,0

55

850

28

4,0

22

9,0

40

850

32

4,0

22

9,0

40

850

36

3,5

17

8,0

30

850

9

3,5

17

8,0

30

850

B, Huzagolt csövű fegyverek

.31 (kb. 7,9 mm )

2,5

6

6,0

10

1200

.36 (kb. 9,1 mm )

3,5

8

7,0

12

1200

.41 (kb. 10,4 mm )

5,0

12

8,0

16

1200

.44 (kb. 11,2 mm )

6,0

15

9,5

19

1400

.45 (kb. 11,5 mm )

6,0

16

10,0

19

1400

.50 (kb. 12,7 mm )

8,0

20

13,0

24

1400

.54 (kb. 13,8 mm )

9,0

28

14,5

28

1400

.58 (kb. 14,7 mm )

10,0

31

16,5

31

1400

.69 (kb. 17,5 mm )

12,0

40

20,0

45

1400

A vizsgálathoz szükséges etalon feketelőpor fizikai-kémiai jellemzői

a) Vegyi összetétel:

 

- faszéntartalom.

15?1%

- kéntartalom:

10?1%

- kálium-nitrát tartalom:

75?1,5%

b) Hamutartalom:

legfeljebb 0,8%

c) szemcseméret:

0,63 mm-es szitán legfeljebb 5% maradjon fenn
0,20-es szitán legfeljebb 5% essen át

d) nedvességtartalom:

legfeljebb 1,3%

e) Higroszkóposság:

12 óra alatt legfeljebb 1,8%

f) Sűrűség:

1,7-1,8 g/cm 3

g) Térfogatsúly:

0,85 g/ml

Megjegyzés: A megadott értékek tájékoztató jellegűek, azoktól el lehet térni, ha az előírt gáznyomás értékét nem biztosítják

Az etalon feketelőpor gáznyomásának ellenőrzése 16-os kaliberű tölténnyel

A vizsgálótöltényhez szükséges elemek

Hüvely: Sima csövű fegyverhez való töltényhüvely, amelynek hossza 67,5-70 mm, a kupak magassága 8 mm.

Csappantyú: "double force"

Fekete lőpor: 3 g. A lőpor összenyomásának elkerülésére, azt kb. 0,6 mm vastag papír vagy műanyag hengerben kell a hüvely fenekére helyezni. Ennek magasságát a lőportérfogatnak megfelelően kell meghatározni.

Fojtás: 10- 12 mm vastag zsírozott filc.

Sörét: 2,5 mm átmérőjű, 33 g össztömegű.

Peremezés: 1,5 mm vastag kartonlappal lezárva.

A szerelt töltény hossza kb. 64 mm .

A töltényeket 24 órán át klimatizálni kell 21?1°C hőmérsékletű, 60?5% relatív nedvességtartalmú helyiségben.

Az így előkészített tölténynek 16/70-es nyomásmérő csőben - elektromechanikus eljárással mérve - P n = 275?25 bar nyomást kell létrehoznia.